Πολιτική απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, η οποία ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 01.01.2023, καθορίζει τις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων της Ninecasino.

Εδώ στη Ninecasino, στοχεύουμε να κάνουμε τα πράγματα απλά και αβίαστα για τους πελάτες μας και αυτό περιλαμβάνει να είμαστε σαφείς, διαφανείς και ανοιχτοί σχετικά με το τι συλλέγουμε και πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε, γι’ αυτό και αυτή η σελίδα περιγράφει λεπτομερώς τα πάντα.