Συμφωνία χρήστη

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ την 01.01.2023. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα Όροι και Προϋποθέσεις πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι. Όταν ξεκινάτε τη χρήση του ιστότοπου, επιβεβαιώνετε αυτόματα τη συμφωνία σας με τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Κουρασάο.